Potrebni dokumenti za prijavu / odjavu ukrcaja i iskrcaja

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated (Monday, 17 March 2008 09:07) Monday, 10 March 2008 21:03

Popis potrebnih dokumenata koje treba priložiti prilikom prijave ili odjave ukrcaja i iskrcaja

 

 

Odlazak na brod

1.ispunjeni obrazac prijave ukrcaja

2.Preslika osobne iskaznice ( ili bilo kojeg dokumenta iz kojeg je vidljiv MB građana) ili uvjerenje MUP-a o boravištu za strance

3.Preslika ugovora ili nalog ukrcaja od kompanije (fax, e-mail, telegram...)

4.Uvjerenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida (ukoliko se odnosi)

5.Uvjerenje o osiguranju po ostalim osnovama (sam uplaćuje doprinose, kompanija uplaćuje...)

Obrazac prijave ukrcaja

 

Dolazak sa broda

1.Ispunjeni obrazac prijave iskrcaja

2.Hrvatska pomorska knjižica (dokazivanje navigacije ugovorom, platnim listama, stranom pomorskom knjižicom...)

3.Preslika Prve stranice pomorske knjižice i stranice s upisanom navigacijom za dotični brod

4.radna knjižica

5.dokaze o danima provedenim na putu od mjesta boravišta do broda i natrag ( boarding pass, putne karte, hotelski smještaj...)

Obrazac prijave ukrcaja